Paskelbta Pakomentuoti

Alytus suARTina

Pirmasis Alytuje street art renginys-konkursas „Alytus suARTina“

Gatvės meno renginys-konkursas „Alytus suARTina“ jau startavo ir drąsiai nustebino visko mačiusius nuolatinius miesto gyventojus ir nuo šiol džiugins apsilankančius miesto svečius.

Sep­ty­nio­li­ka stre­et art meist­rų iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų pra­ėju­sių metų vasara nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kė­lė ir „prakalbino“ erd­vę, esan­čią ša­lia UAB „Pa­ra­ma“ – vie­ną la­biau­siai aly­tiš­kių lan­ko­mų vie­tų,  sie­ną prie pės­čių­jų ta­ko, ve­dan­čio py­li­mu į Dai­nų slė­nį.

Menininkai užmezgė dialogą su šalia esančiu įmonės pastatu, aplinka ir miestu, kuris jau kelintus metus save vizualiai tapatina su ženklu „Alytus-Myliu“, jungiančiu meilę šeimai, bendruomenei, gamtai.

Ko­mi­si­jos na­riai iš­rin­ko tris įdo­miau­sius dar­bus ir ap­do­va­no­jo pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis. Pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo Mar­ty­nas Šnio­ka, ant­rą­ją – Pi­jus Še­ma­tuls­kis, tre­či­ą­ją – Ga­lin­tas Lau­ri­šas.

Alytus yra spalvingas ir patrauklus miestas.  Šie gatvės meno kūriniai jau tapo jo sudedamoji dalis. Siena prie pėsčiųjų tako – viena iš reprezentacinių vietų, kurią norisi įprasminti gražiais simboliais, pagyvinti. Sienų tapyba – puikus jaunimo saviraiškos įrankis vienijantis ir jungiantis kelių kartų atstovus. Mes manome, kad šis projektas – graži pradžia augaunčiam miestui.

Festivalio metu prie kurio finansavimo prisideda Lietuvos kultūros taryba buvo rengiamos diskusijos apie miesto įvaizdžio kūrimą, o paskutinę dieną buvome pakviesti į gatvės galerijos „NamaisuARTina“ vernisažą.

Parašykite komentarą