Paskelbta Pakomentuoti

Nauja siena Vilniuje.

Nauja legali graffiti siena Vilniuje!

Džiugu pranešti, kad atidaryta nauja graffiti siena Vilniaus savivaldybės įsakymu nuo 2021 m. vasario 12 d. Nr. 30-276/21.

Išties palaikome tokį sprendimą, tų sienų ir pastatų galėtų atsirasti ir daugiau, juk tiek apgriuvusių ar nenaudojamų patalpų yra begalės mūsų mieste.

Būtų smagu, kad pradedantys graffiti piešėjai pagarbiai žiūrėtų į jau atliktus darbus ir leistų jiems pabūti ilgiau. Beabejo neišvengsime kaitos, tai naturalu ir priimtina, bet pagarba autorių darbams turėtų irgi augti mūsų gatvės meno kultūroje. Dažom ir mąstom 🙂

Įsakyme nurodytos šios legalios sienos Vilniuje.

Ištrauka iš įsakymo:

1. Nustatau šias grafičių piešimo vietas, kuriose galima laisvai piešti grafičius nuo 8 iki 22 val.:

1.1. Pilaitės riedlenčių parko statiniai, esantys priešais Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją (Vydūno g. 17A);

1.2. požeminės perėjos, esančios Oslo gatvėje prie Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (Šiltnamių g. 29), požeminės dalies sienos;

1.3. požeminės perėjos, esančios prie Vingio parko, šalia S. Konarskio gatvės, požeminės dalies sienos;

1.4. nenaudojamo viešojo tualeto sienos Vingio parke (M. K. Čiurlionio g. 88A);

1.5. Geležinio Vilko tilto atramos ir po tiltu esančios sienos abiejose upės pusėse.

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punkte nenurodytose vietose grafičius piešti leidžiama tik nustatyta tvarka suderinus miesto puošybos objektą su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriumi;

2.2. šio įsakymo 1 punkte nurodytose vietose draudžiama piešti:

2.2.1. naudojant necenzūrinius žodžius, simbolius, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų arba SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdus, sovietinę, nacistinę ar Lietuvos SSR simboliką;

2.2.2. diskriminacinius, karinius vaizdus, užrašus, simbolius;

2.2.3. vaizdus, užrašus, simbolius, skatinančius ar vaizduojančius nacionalinę nesantaiką, lygių teisių pažeidimus ar kitaip įžeidžiančius žmogaus orumą;

2.2.4. pažeidžiant Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kitų įstatymų, Tvarkymo ir švaros taisyklių ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus;

2.2.5. reklamos tikslais;

2.3. grafičių piešimo vietose sienas grafičių piešimui piešėjai pasiruošia patys;

2.4. Vilniaus miesto savivaldybė neatsako už trečiųjų asmenų padarytą žalą legaliam piešiniui;

2.5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos iniciatyva šio įsakymo 1 punkte nurodytose vietose esantys piešiniai gali būti nuvalyti ar uždažyti. Pagal žodinį ar rašytinį asmenų kreipimąsi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius privalo informuoti besikreipiančius asmenis apie planuojamus statinių sutvarkymo darbus šiose vietose.“

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5d5d23406d2311eb9601893677bfd7d8

Paskelbta Pakomentuoti

Namai suARTina

Gatvės parodos „NamaisuARTina“ vernisažas.

Nors 2020 jau liko mums už nugarų, bet mes dar džiaugiamės kas per juos įvyko. Aly­tu­je įvy­ko mies­to ren­gi­nys – gat­vės me­no ver­ni­sa­žas. Jo iš­skir­ti­nu­mas toks, kad pie­ši­niai eks­po­nuo­ja­mi ant pa­sta­tų sie­nų visame mieste.

Skaityti toliau: Namai suARTina

Paskelbta Pakomentuoti

Adidas Original

Gatvės meno renginys "Adidas Original G20" atidarymo proga

2019 m. rugpjūčio 07 d. „Adidas original“ kartu su „WSUP-SHOP“ subūrė Lietuvos aktyviausius gatvės meno atstovus kurti bendrą temą „ INSPIRE. COLABORATE. CREATE“. Kiekvienas piešėjas buvo pakviestas asmeniškai įgyvendinti savo idėją  ant 2×2 m. drobės.

Skaityti toliau: Adidas Original